info®medexpert.hr
+(385) 1 4640 700
   EN

Na kongresima u Zagrebu, Šibeniku, Poreču i Dubrovniku predstavili smo premium Mindray ultrazvučne uređaje

Proteklih mjesec dana bili su vrlo aktivni po pitanju medicinskih kongresa. MedExpert je sudjelovao na njih čak četiri i tamo predstavio svoje premium ultrazvučne uređaje kao što su Resona I9, TE9 i TEX20.

Počelo je početkom prošlog mjeseca u Zagrebu, gdje je 4. i 5. svibnja održan kongres Physiotherapia Croatica 2023,a teme su bile: mišićno-koštana fizioterapija, neurološka fizioterapija i kardiorespiratorna fizioterapija.

Nakon toga, od 18. do 20. svibnja bili smo i na otočiću Sv. Nikola pored Poreča gdje je održana Hrvatsko-europsko-američka anesteziološka konferencija.

Uslijedili su XXXIV Perinatalni dani Ante Dražančić i 3. multidisciplinarni pristup distociji fetalnih ramena i parezi pleksusa brahijalisa u Šibeniku od 26. do 28. svibnja.

Lipanj je započeo radno, u Dubrovniku se od 5. lipnja održava kongres za neurologe, Ljetna škola zdravog življenja i prevencije moždanog udara.